Username
Password

Welcome ยินดีต้อนรับโครงการอาสาปกป้องประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีตำบลนิคมพัฒนา กิจกรรม"การอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และบวงสรวงองค์พญานาค ประจำปีงบประมาณ 2560

วันท้องถิ่นไทย
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศสอบราคา

 หนังสือราชการ

 รับสมัครงาน

 รับสมัครพนักงานจ้าง

 รับสมัครพนักงานจ้าง(แก้ไข)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558

 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

 ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

 คู่มือประชาชน

 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 การชำระภาษี

 ประกาศเจตจำนงสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่องผู้โพสเปิดอ่านตอบโพสล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อาคารเลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
เบอร์โทร 054-825585 , เบอร์แฟกซ์ 054-825585

พัฒนาเว็บไชต์โดย [CCS Lampang]