Username
Password

ภาพกิจกรรม : การจัดงานโครงกาีรประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

โพสเมื่อ 2013-04-24 10:48:52 | ถูกแสดง 817 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 อบต.นิคมพัฒนา จัดงานโครงกาีรประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 ณ บริเวณหนองหล่ม

[ย้อนกลับ]

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อาคารเลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
เบอร์โทร 054-825585 , เบอร์แฟกซ์ 054-825585

พัฒนาเว็บไชต์โดย [CCS Lampang]